%

Percentatge aconseguit fins ara

Utilitat del recurs sol·licitat

Sistema “GATING” de protecció dels teixits de cor i pulmó, en tractaments de radioteràpia aplicada a la mama esquerra.

Servei que sol·licita el recurs

Radioteràpia

Població diana

Pacients diagnosticades de càncer de mama esquerra; i altres pacients amb neoplàsies abdominals que es vegin afectats pel moviment de la caixa toràcica al respirar, en el moment d’aplicar la radioteràpia.

COST aproximat del recurs

60.000€

Si vols participar en aquest projecte o uns altres