Flor 2007

Projecte Flor Dotar al Servei de Pneumologia d’un ultrasonògraf incorporat al broncoscopi que permeti la localització de les lesions tumorals petites i distals. Resultats Es varen fer 14.000 flors i es va comprar un ultrasonògraf que es va cedir al Servei de...
Flor 2006

Flor 2006

Projecte Flor Dotar el Servei de Dermatologia d’un escàner digital que facilita el diagnòstic i seguiment de lesions tumorals a la pell. Resultats Es varen fer 13.000 flors i es va comprar un ESCÀNER DIGITAL SIASCOPE per al Servei de Dermatologia. Sensibilització A...

Flor 2005

Projecte Flor Dotar d’un fons econòmic per cobrir les despeses d’eventuals estades en un hotel de Lleida ciutat per aquelles famílies que vinguin de fora de la ciutat i necessitin aquest servei. Resultats Es varen fer 12.000 flors i es va llogar un habitatge amb...
Flor 2004

Flor 2004

Projecte Flor Dotar el Servei de Digestiu de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova d’un electrocoagulador d’argó plasma per al tractament de lesions planes premalignes. Resultats Es varen fer 10.000 flors i es va comprar un aparell electrocoagulador d’argó plasma...

Flor 2003

Projecte Flor Crear una unitat de fisioteràpia per tractar el limfoedema. Una unitat per donar servei ambulatori als pacients afectats d’aquest efecte secundari. Resultats Es varen fer 6.000 flors i es va comprar un aparell de vasopressió controlada per a la...

Flor 2002

Projecte Flor “Llits a domicili”, un programa de cessió de llits articulats elèctrics dotats de matalassos antinafres. Els llits augmenten la comoditat del malalt, eviten la formació d’úlceres i també aporten comoditat al familiar que té cura del pacient a l’hora de...