Projectes 2019
Una flor per a un projecte
Projectes i Campanyes 2019

A “Una flor per a un projecte 2019” el càncer de mama n’és protagonista amb dos  projectes que incideixen directament sobre els processos diagnòstic i terapèutic, orientats però, en la vesant protectora i de controls dels efectes secundaris que resulten de la seva aplicació.