Projectes 2018
Posem-hi Pebrots al Càncer
Projectes i Campanyes 2018

Aquest any 2018 el servei de radioteràpia canvia un dels dos acceleradors de radioteràpia de què disposa. Aquesta iniciativa, promoguda per un conegut empresari gallec, comporta que durant el sis mesos que romandran en obres, i el  calibratge del nou aparell; l’hospital només disposarà d’un sol accelerador per aplicar els tractaments. Per donar sortida a l’activitat prevista i evitar haver de desplaçar pacients a d’altres centres fora de Lleida el servei ha disposat d’un tercer torn en hores nocturnes.

La problemàtica associada al recent creat torn nocturn és la inexistència de transport públic a partir de les 22.00h que apropin els pacients a l’hospital.

Oncolliga ha disposat un transport col·lectiu per traslladar aquests pacients des del seu domicili a l’hospital i retorn a casa seva després del tractament. El transport el fa una voluntària i els costos d’aquest transport (combustible, etc) són assumits per la campanya: POSSEM-HI PEBROTS AL CÀNCER.