Què podem fer per tu

Donem suport a malalts de càncer i als seus familiars des del 2002

Suport a domicili

Pels afectats de càncer al seu domicili en situació de feblesa i dependència de tercers, l’ONCOLLIGA cedeix llits articulats elèctrics amb matalassos antiescares. Aquests llits milloren el repòs del malalt i faciliten la  feina a les persones que en tenen cura. Per accedir al programa “Llits a domicili”, podeu contactar amb el professionals de treball social del centre d’atenció primària de salut (CAP) o mitjançat l’equip PADES que us atengui. 

Assessorament legal

L’assessorament legal és un servei que s’ofereix per a resoldre les consultes que els usuaris plantegen quan s’han d’afrontar a drets laborals, mercantils i civils.  Les consultes són ateses per una advocadessa voluntària de l’ONCOLLIGA, que respon via WEB respectant la confidencialitat del sol·licitant.

Tractaments llargs

Si necessiteu rebre tractament continuat en centres hospitalaris allunyats del vostre domicili, l’ONCOLLIGA ofereix ajuts per a finançar estades en hotels mentre durin les sessions de tractament.

Suport Psicològic

Donar suport per afrontar la malaltia i tractaments posteriors, potenciant la qualitat de vida. Acompanyar-vos en el moment del diagnòstic fins a un període lliure de malaltia o bé fins a processos de final de vida; afrontar les pors, les angoixes i resoldre dubtes del procés oncològic.

Per a qualsevol servei que necessiteu poseu-vos en contacte amb nosaltres a: oncolligalleida@contraelcancer.org

RESPOSTES A PREGUNTES FREQÜENTS
Quantes vegades hem pensat si cal o no fer un testament?

Entenc que la importància del testament rau en la possibilitat de poder transmetre la nostra voluntat. És un acte que fem en vida, amb plena capacitat i que tindrà repercussions més enllà de la nostra mort. Per això, entenc que intervenen l’emoció i el sentiment.

La meva opinió és que cal planificar les successions, tant pel que fa a la voluntat com per la fiscalitat.

La nostra voluntat i  la seva manifestació ens permet decidir quin criteri volem seguir:  ordre d’edat dels hereus, estudis pagats, qui ens ha cuidat més, qui ho necessita més…  Tot plegat, un conjunt d’emocions que podem transmetre als nostres hereus en un acte senzill i que podem canviar tantes vegades com vulguem mentre visquem.

Parlar de fiscalitat vol dir mirar d’estalviar als nostre hereus els costos econòmics que comporta el fet d’heretar. Per aquest motiu, és important planificar el destí del nostre patrimoni en benefici de la seva economia.

Els únics requisits necessaris per atorgar un testament són ser major d’edat i tenir capacitat d’obrar.

El  testament  es pot formalitzar, tan davant notari, que és la forma més comuna i  aconsellable, com davant el mossèn de la nostra parròquia si és el cas. La norma també preveu el testament hològraf, és a dir, el testament que escrivim amb la nostra mà.

Els hereus nomenats per nosaltres seran els encarregats de donar compliment a la nostra voluntat i, al mateix temps, tindran la llibertat d’acceptar o repudiar la nostra designació.

Cal dir, també, que, la llei reserva una part dels nostres béns. A Catalunya equival a una quarta part. En aquesta part no podem decidir i té uns destinataris concrets: els nostres fills (descendents) o els nostres pares (ascendents). Aquesta quarta part és l’anomenada legítima, que serà  objecte d’estudi en l’article següent.