BASES DEL SORTEIG

CALENDARI SOLIDARI 2022

BASES DEL SORTEIG

 

  • El calendari solidari inclou dos números de quatre xifres cadascun. La numeració va del 0000 al 9999. En total són 10.000 números repartits en 5.000 calendaris solidaris.
  • El sorteig serà mensual d’acord amb les 4 darreres xifres del primer i segon premi de  la loteria nacional espanyola a celebrar el primer dissabte de cada  mes, exceptuant el mes de gener, que coincidirà amb el sorteig del “Niño”.
  • A cada sorteig es lliuraran dos premis, dues cistelles de productes de proximitat, coincidint amb els números afortunats que coincideixen amb el primer i  segon premi del sorteig.
  • Un cop localitzats els guanyadors s’acordarà el dia de lliurament de les cistelles amb el corresponent registre fotogràfic.
  • El agraciats s’enduran una part dels premis en forma de regal lliurat in situ, i un altra part ho faran en format tiquet de recollida que podran fer efectiu en el lloc convenientment indicat de mans de la mateixa empresa que fa l’oferiment.
  • En el cas que el calendari amb el número premiat que coincideixi amb les quatre últimes xifres del  primer o del segon premi de la loteria nacional  no s’hagi venut, entrarien al sorteig del dissabte següent.
  • Si es donés el cas, que el calendari premiat s’hagués venut però la persona que el tingues no contactes amb Oncolliga, acumularem els lots per un sorteig extraordinari al desembre.
  • Tots els premis caducaran el dia abans del proper sorteig o el dia que fixi l’establiment col·laborador. La persona que tingui el calendari premiat s’ha de posar en contacte amb l’empresa col·laboradora durant el mes del sorteig. Del contrari perdrà el premi.