Una flor per un projecte

Jornada solidària, 07 d’octubre de 2021

—La radioteràpia, precisa i segura—

 Ja fa anys, la radioteràpia com a teràpia contra el càncer, va fer un gran avanç en passar de la bomba de cobalt al modern accelerador lineal. La precisió a l’hora de focalitzar la zona afectada i les noves tècniques van millorar de forma rellevant els resultats obtinguts en aquests pacients.

Les sessions de radioteràpia acostumen a ser breus, no sobrepassen els deu minuts, si bé requereixen de la màxima col·laboraciódel pacient. Aquest ha de romandre immòbil el temps que duri la sessió i ho ha de fer per dues raons: Una de mecànica, l’aparell –l’accelerador lineal- és de grans dimensions que gira al voltant del pacient, que està estirat a la llitera. I una altra que la sessió sigui reproduïble en totes les sessions per tal rebre la mateixa dosis de radiació.  Qualsevol moviment del malalt pot alterar doncs, el tractament precís recomanat. La llitera aporta uns elements que ajuden a la immobilitat del pacient però no garanteixen que, en un moment concret, aquest no es mogui.

L’ONCOLLIGA, escoltant una necessitat sentida pel servei de radioteràpia i expressada pel seu cap de servei, el Dr. Moises Mira Flores, vol incidir en aquest àmbit de l’atenció i ha elegit com a projecte “Flor 2021” l’adquisició d’un equip “LaserGuard” que complementa l’accelerador de radioteràpia dotant-lo de més seguretat física i radiològica pel pacient.

L’equip LaserGuard de Varian és un sistema que s’integra a l’accelerador lineal, per detectar col·lisions entre l’aparell (en el seu moviment pendular) i el pacient. Mentre dura el tractament amb radioteràpia el pacient romà sol dins de la sala de tractament i en una posició predeterminada i fixa. Malgrat la durada de la sessió sigui breu, qualsevol canvi postural comporta errades en l’administració del tractament i riscos de col·lisió amb la màquina. LaserGuard empra un escaneig d’infraroigs que esguarda sense treva tot el contorn que delimita la màquina i el pacient. Si un objecte o moviment del pacient distorsionen aquesta àrea vigilada, el sistema LaserGuard ho detecta i atura la màquina i el tractament. D’aquesta manera s’eviten danys per col·lisió i radiacions innecessàries.    

ONCOLLIGA COMARQUES DE LLEIDA és una associació sense ànim de lucre que opera a la demarcació de Lleida des del 1997, en pro d’aquells que viuen o conviuen amb el càncer. ONCOLLIGA ha estat declarada entitat d’utilitat pública per la Resolució jus/441/2018, de 12 de març.

La campanya anual “Una flor per a un projecte” és una iniciativa que vol sensibilitzar la ciutadania sobre els reptes que planteja el càncer, tant en la seva vessant sanitària com social. Les 16.000 flors de paper elaborades pels voluntaris de Lleida ciutat i per més d’una cinquantena d’associacions de diferents municipis, aporten el valor econòmic que permet finançar projectes contra el càncer en les a les nostres comarques.

ONCOLLIGA vol agrair l’esforç d’associacions i grups veïnals i us convida a fer vostre aquest nou projecte, tot esperant que la campanya “Una flor per a un projecte 2021” sigui un èxit.