Projectes 2018
Posem-hi Pebrots al Càncer
Projectes i Campanyes 2019

Aquest any 2018 “Posem-hi pebrots al càncer” finança dos projectes:

1.- Transport de pacients en tractament al servei de radioteràpia en torns nocturns:

La radioteràpia canvia un dels dos acceleradors de radioteràpia de què disposa. Aquesta iniciativa, promoguda per un conegut empresari gallec, comporta que durant el sis mesos que romandran en obres, i el  calibratge del nou aparell; l’hospital només disposarà d’un sol accelerador per aplicar els tractaments. Per donar sortida a l’activitat prevista i evitar haver de desplaçar pacients a d’altres centres fora de Lleida el servei ha disposat d’un tercer torn en hores nocturnes.

La problemàtica associada al recent creat torn nocturn és la inexistència de transport públic a partir de les 22.00h que apropin els pacients a l’hospital.

Oncolliga ha disposat un transport col·lectiu per traslladar aquests pacients des del seu domicili a l’hospital i retorn a casa seva després del tractament. El transport el fa una voluntària i els costos d’aquest transport (combustible, etc) són assumits per la campanya: POSSEM-HI PEBROTS AL CÀNCER. (Projecte 2018-2019)

 

2.- Llitera exploratòria d’elevació elèctrica per a la Unitat Funcional lnter-disciplinar sociosanitària (UFISS). Els pacients afectats de càncer en estat avançat requereixen un tracte i entorn específic. Les lliteres manuals resultes massa altes i dificultoses pel pacient.

ONCOLLIGA ha adquirit una llitera d’elevació elèctrica que facilita l’accés al pacient i l’exploració per part del professional de la salut. (Projecte assolit).