Posem-li pebrots al càncer 2017

Projecte “Posem-li pebrots al càncer” Dotar de bicicletes estàtiques les quatre habitacions d’aïllament de la unitat d’oncohematologia. Resultats Adquisició de quatre bicicletes estàtiques cedides al servei d’hematologia de l’hospital universitari Arnau de Vilanova....