Circuït de la OBAGA 2018

Projecte: ” Transport nocturn per a pacients en tractament amb radioteràpia” Al 2019 s’ha renovat l’equip accelerador per al tractament amb radioteràpia de l’hospital universitari Arnau de Vilanova. Això ha motivat treballar amb una sola...