Projecte de recerca DECIDO

Projecte de recerca DECIDO

Projecte flor 2020: “ESTUDI DE RECERCA “DECIDO”

Pendent d’avaluar el projecte 2020

La detecció precoç del càncer de mama, també anomenada cribratge, té per objectiu detectar un càncer de mama en una etapa molt inicial, abans que doni símptomes. En la seva etapa inicial, el càncer és més fàcil de tractar i les oportunitats de sobreviure són superiors. No obstant això, el cribratge de càncer de mama també té efectes adversos, com ara els resultats falsos positius, falsos negatius, i el sobre-diagnòstic.

Els falsos positius es produeixen quan els resultats de la mamografia fan sospitar d’un possible càncer de mama que en realitat no existeix. Això comporta exploracions addicionals que no serien necessàries. La situació contrària, el fals negatiu, és molt menys freqüent i es produeix quan la mamografia no mostra cap senyal de la malaltia, tot i que la dona la pateixi. D’altra banda, alguns tipus de càncer que es detecten mitjançant la mamografia de cribratge creixen tan lentament que mai haguessin arribat a ser un problema de salut. Alguns, fins i tot, haurien desaparegut de forma espontània, sense tractament. Actualment no es pot saber quines lesions progressarien i quines no, i per tant, s’ofereix tractament a totes les dones diagnosticades. Algunes dones podrien rebre tractaments que tenen efectes secundaris importants, sense necessitar-los. Això es coneix com sobre-diagnòstic i sobre-tractament.

El cribratge personalitzat de cribratge de càncer de mama consisteix a mesurar el risc individual i proporcionar recomanacions personalitzades sobre la freqüència dels exàmens de cribratge, les edats d’inici i acabament i el tipus més adequat de proves diagnòstiques. Pretén vigilar de més a prop a les dones amb més risc i reduir els efectes adversos esmentats en dones amb menys risc.

El projecte DECIDO té l’objectiu d’avaluar la viabilitat i l’acceptabilitat del cribratge personalitzat del càncer de mama en el sistema públic de salut. Per tal de donar resposta a aquest objectiu s’està realitzant un estudi que inclourà 400 dones de 40 a 50 anys de la ciutat de Lleida. S’efectuarà una anàlisi de les característiques genòmiques associades al risc de càncer de mama mitjançant una mostra de saliva, es mesurarà la densitat mamària mitjançant mamografia, es valoraran factors de risc com l’edat, la història familiar de càncer de mama i els antecedents personals de lesions benignes. Amb tota aquesta informació s’estimarà el risc de patir càncer de mama en els propers 5 anys i es recomanarà fer mamografies anuals, biennals, triennals o esperar en funció del risc.

En el projecte DECIDO els professionals sanitaris participaran en grups de discussió i en una enquesta sobre la coordinació de nivells assistencials que permeti incorporar el cribratge personalitzat al sistema públic de salut.