Posem-li pebrots al càncer 2018

Projecte “La llitera eléctrica per a la UFISS” LA UFISS s’ocupa del seguiment de pacients que s’inicien en el  procés de cures pal·liatives atesos a l’hospital. El projecte d’enguany és adquiri una llitera d’exploració elèctrica. ...

Posem-li pebrots al càncer 2017

Projecte “Posem-li pebrots al càncer” Dotar de bicicletes estàtiques les quatre habitacions d’aïllament de la unitat d’oncohematologia. Resultats Adquisició de quatre bicicletes estàtiques cedides al servei d’hematologia de l’hospital universitari Arnau de Vilanova....