Flor 2019

Flor 2019

Projecte Flor

Amb la recent actualització de la WEB, s’ha endegat una nova manera de informar i incentivar la participació de ciutadana. Ara el “La campanya una flor per a un projecte” disposa dels instruments de la xarxa social per opinar i incidir en els projectes que planteja ONCOLLIGA LLEIDA. El projecte 2019 cerca sensibilitzar sobre l’acompanyament, el confort i l’escolta del pacient diagnosticat de càncer.


Resultats

 La venda de 16.000 flors ha fet possible adquirir 28 butaques per a pacients i acompanyats de la planta d’oncologia a l’hospital universitari Arnau de Vilanova.

Sensibilització

Enguany s’ha fet palesa de la importància de l’acompanyament en pacients diagnosticats de càncer, ja sigui a l’hospital, quan romanen ingressats; o quan són tractats al domicili familiar.

Flor 2018

Flor 2018

Projecte Flor

Amb la recent actualització de la WEB, s’ha endegat una nova manera de informar i incentivar la participació de ciutadana. Ara el “La campanya una flor per a un projecte” disposa dels instruments de la xarxa social per opinar i incidir en els projectes que planteja ONCOLLIGA LLEIDA. Enguany s’ha aconseguit dos projectes: Un de diagnòstic i seguiment de lesions malinges o premaligne a la pell; un altre de diagnòstic per la imatge: un equip d’ecografia portàtil per usar dins el bloc quirúrgic. Aquest aparell localitza el tumor abans d’incidir quirúrgicament.

Resultats

S’ha venut 16.000 flors, i s’ha pogut adquirir dos recursos diagnòstics:

1.- Sistema integrat de microscòpia d’epilumniniscència digital.

2.- Ecografia intra-operàtoria en intervencions de càncer de mama.

Sensibilització

Conscienciar de la importància de tenir cura amb la exposició solar, d’una banda; i de l’altra apostar per la tecnologia que pugui millorar el pronòstic i confort del pacient.

Flor 2017

Flor 2017

Projecte Flor

“Llits a domicili”, un programa de cessió de llits articulats elèctrics dotats de matalassos antinafres. Els llits augmenten la comoditat del malalt, eviten la formació d’úlceres i també aporten comoditat al familiar que  té cura del pacient a l’hora de mobilitzar-lo.

Resultats

Es varen fer 16.000 flors i es compraren quatre llits. El programa compta en l’actualitat amb 30 llits articulats.

Sensibilització

Setze anys després d’iniciar el programa “Llits a domicili” per a pacients amb càncer en fase terminal (veieu Flor 2002), el programa aposta per millorar l’equipament, renovar material i donar accessibilitat al recurs.

Flor 2016

Flor 2016

Projecte Flor

Dotar el Servei de Digestiu de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida d’un vídeoprocessador per al tractament d’imatges en el càncer de còlon.

Resultats

Es varen fer més de 16.000 flors i es va adquirir un equip vídeo processador de llum freda.

Sensibilització

Diagnosticar el càncer en les seues fases més inicials. Quan és més petit, quasi imperceptible, millora el pronòstic.  Participar en els cribratges millora els índex de supervivència.

Flor 2015

Projecte Flor

Dotar d’eines que previnguin l’hemorràgia pulmonar en el tractament d’aquests tumors, com ara un bisturí elèctric amb coagulador d’argó plasma.

Resultats

Es varen fer més de 16.000 flors i es va adquirir un equip d’argó plasma i bisturí elèctric per al servei de pneumologia.

Sensibilització

La principal complicació que es deriva del tractament endoscopi en càncer de pulmó és l’hemorràgia pulmonar.

Flor 2014

Projecte Flor

La tecnologia permet l’anàlisi de l’ADN i diferenciar les característiques moleculars dels  tumors. Detectar les alteracions que actuen sobre la resposta de cada pacient en els diferents tractaments millora el pronòstic.

Resultats

Es varen fer més de 16.000 flors i es va dotar un fons de 50.000,00€ per a l’adquisició d’un seqüenciador MISEQ. Projecte compartit amb IRB.

Sensibilització

Les teràpies dirigides i els tractaments específics que depenen de les característiques moleculars dels tumors en determinats tipus de càncer és el que es coneix per tractament personalitzat. L’any 2013, el laboratori de genètica molecular va generar més de 2.800 casos-estudi, majoritàriament pacients amb càncer de còlon, gastrointestinal, ovari, limfomes, leucèmies i melanoma.