Projecte Flor

“Llits a domicili”, un programa de cessió de llits articulats elèctrics dotats de matalassos antinafres. Els llits augmenten la comoditat del malalt, eviten la formació d’úlceres i també aporten comoditat al familiar que té cura del pacient a l’hora de mobilitzar-lo.

Resultats

Es varen fer 4.000 flors i es compraren quatre llits. El programa compta en l’actualitat amb 30 llits articulats.

Sensibilització

Quan el càncer és al final del trajecte, la persona necessita una atenció diferenciada, més centrada en el control de símptomes i un major confort. És el que es coneix com atenció de cures pal·liatives.