Projecte Flor

Crear una unitat de fisioteràpia per tractar el limfoedema. Una unitat per donar servei ambulatori als pacients afectats d’aquest efecte secundari.

Resultats

Es varen fer 6.000 flors i es va comprar un aparell de vasopressió controlada per a la fisioteràpia d’extremitats. L’aparell va ser adquirit juntament amb ADIMA i va es va cedir a l’Hospital Universitari de Santa Maria on va es va crear una unitat de fisioteràpia per al tractament del limfoedema.

Sensibilització

La intervenció quirúrgica de mama en certs tumors i graus d’afectació pot comprometre i posar en risc el retorn limfàtic. Al seu temps, això ocasiona una inflamació i inflor de l’extremitat superior del mateix costat, que s’acompanya de dolors i altres complicacions. Fins a la data, Lleida no disposa de cap centre públic que tracti el limfoedema en aquests pacients.