Projecte Flor

Dotar el Servei de Digestiu de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova d’un electrocoagulador d’argó plasma per al tractament de lesions planes premalignes.

Resultats

Es varen fer 10.000 flors i es va comprar un aparell electrocoagulador d’argó plasma per al Servei de Digestiu.

Sensibilització

Participar en el cribratge de càncer de còlon millora el diagnòstic precoç i la supervivència d’aquest càncer. Aquests tumors en les seves fases inicials poden adoptar formes planes que són de difícil extirpació i poden evolucionar a malignes.