Projecte Flor

Dotar el Servei de Dermatologia d’un escàner digital que facilita el diagnòstic i seguiment de lesions tumorals a la pell.

Resultats

Es varen fer 13.000 flors i es va comprar un ESCÀNER DIGITAL SIASCOPE per al Servei de Dermatologia.

Sensibilització

A l’àrea mediterrània l’exposició solar és intensa. Cal tenir cura de prendre el sol en excés, ja sigui en hores d’esbarjo o de treball. Les lesions a la pell són complexes de diagnosticar i el seu diagnòstic ràpid és clau per a la seva supervivència.