Projecte Flor

Dotar al Servei de Pneumologia d’un ultrasonògraf incorporat al broncoscopi que permeti la localització de les lesions tumorals petites i distals.

Resultats

Es varen fer 14.000 flors i es va comprar un ultrasonògraf que es va cedir al Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari de Arnau de Vilanova.

Sensibilització

El càncer de pulmó és un del més freqüents. Darrerament en descens en homes i en ascens en les dones. Canvi d’hàbits (tabac) i el diagnòstic precoç baixaran la prevalença i millorarà la supervivència.