Projecte Flor

Adquirir un aparell de radiologia digital “Faxitron MX 20” per validar la qualitat de la biòpsia en el mateix moment de la punció.

Resultats

Es varen fer 15.000 flors i es va dotar d’un FAXITRON MX-20 de radiologia digital el Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

Sensibilització

El procés diagnòstic en el càncer de mama pot ser llarg, repetitiu, molest i a voltes dolorós. Millorar la seva eficiència repercuteix en el confort i la confiança de la persona afectada.

Garantir el diagnòstic al 100% en una sola punció és l’objectiu a assolir.