Projecte Flor

Adquisició d’un làser Holmium per al tractament de tumors ubicats en zones inaccessibles i sensibles.

Resultats

Es varen fer 16.000 flors i es va adquirir un aparell LASER HOLMIUM que es va cedir al Servei d’Urologia.

Sensibilització

Quan el càncer afecta òrgans vitals, la precisió quirúrgica  marca la diferència en la qualitat de vida que esdevindrà. En el càncer renal un mal abordatge quirúrgic pot malmetre la funció renal i obligar a fer diàlisi de per vida.