Projecte Flor

Ajudar les famílies que com a conseqüència del càncer infantil es veuen obligades a desplaçar-se llargues temporades a Barcelona per seguir tractaments en hospitals de referència.

Resultats

Es varen fer 16.000 flors i es va fer una donació de 30.000€ a la casa del Xuklis d’acollida a famílies afectades.

Sensibilització

El càncer infantil presenta, a banda de la gravetat pròpia del tumor en un infant, una problemàtica social que fa trontollar tota l’estructura familiar i l’entorn proper al pacient.