Projecte Flor

“Llits a domicili”, un programa de cessió de llits articulats elèctrics dotats de matalassos antinafres. Els llits augmenten la comoditat del malalt, eviten la formació d’úlceres i també aporten comoditat al familiar que  té cura del pacient a l’hora de mobilitzar-lo.

Resultats

Es varen fer 16.000 flors i es compraren quatre llits. El programa compta en l’actualitat amb 30 llits articulats.

Sensibilització

Setze anys després d’iniciar el programa “Llits a domicili” per a pacients amb càncer en fase terminal (veieu Flor 2002), el programa aposta per millorar l’equipament, renovar material i donar accessibilitat al recurs.