%

Percentatge aconseguit fins ara

Utilitat del recurs sol·licitat

Facilitar la localització intraoperatòria de lesions no palpables, en controla el marge de resecció. Evita les demores en la intervenció quirúrgica i el procés de radiodiagnòstic per introduir les agulles Kopans, que es realitzarà al mateix moment de la intervenció sota els efectes de l’anestèsia general.

Servei que sol·licita el recurs

Servei de cirurgia. Unitat de la mama

Població diana

Pacients afectades de càncer de mama.

COST aproximat del recurs

14.520€

OBJECTIU ASSOLIT

Vull participar en aquest o altres projectes