%

Percentatge aconseguit fins ara

Utilitat del recurs sol·licitat

Reconstrueix una imatge sintetitzada 2D sense la necessitat d’una mamografia convencional 2D; amb l’avantatge que es disminueix el nombre d’exposicions i per tant la dosi radiològica.

Servei que sol·licita el recurs

Radiodiagnòstic

Població diana

Pacients diagnosticades i/o tractades de càncer de pit que requereixen un seguiment freqüent del seu procés. L’equipament disminueix el risc d’un excés de radiació.

COST aproximat del recurs

40.000€

Si vols participar en aquest projecte o uns altres