Projecte: ” Transport nocturn per a pacients en tractament amb radioteràpia”

Al 2019 s’ha renovat l’equip accelerador per al tractament amb radioteràpia de l’hospital universitari Arnau de Vilanova. Això ha motivat treballar amb una sola màquina durant el mesos de treball tècnic, ampliant el nombre de sessions fins a la matinada.

Resultats

Els diners aconseguits amb les curses 2018 de “Circuit de la OBAGA, de Tiurana”, s’ha finançat el desplaçament en taxi dels pacients que han requerit el tractament en horari nocturn.

Sensibilització

El pacient amb càncer requereix atencions i facilitats, a causa dels llargs procesos diagnòstics i de tractaments. En aquest cas esta en risc l’accés al tractament per manca de trasport públic a partir de les 22.00h a la ciutat de Lleida. El servei de radioteràpia va fer arribar la demanda a la nostra entitat.