Flor 2017

Flor 2017

Projecte Flor “Llits a domicili”, un programa de cessió de llits articulats elèctrics dotats de matalassos antinafres. Els llits augmenten la comoditat del malalt, eviten la formació d’úlceres i també aporten comoditat al familiar que  té cura del pacient a l’hora de...
Flor 2016

Flor 2016

Projecte Flor Dotar el Servei de Digestiu de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida d’un vídeoprocessador per al tractament d’imatges en el càncer de còlon. Resultats Es varen fer més de 16.000 flors i es va adquirir un equip vídeo processador de llum...

Flor 2015

Projecte Flor Dotar d’eines que previnguin l’hemorràgia pulmonar en el tractament d’aquests tumors, com ara un bisturí elèctric amb coagulador d’argó plasma. Resultats Es varen fer més de 16.000 flors i es va adquirir un equip d’argó plasma i bisturí elèctric per al...

Flor 2014

Projecte Flor La tecnologia permet l’anàlisi de l’ADN i diferenciar les característiques moleculars dels  tumors. Detectar les alteracions que actuen sobre la resposta de cada pacient en els diferents tractaments millora el pronòstic. Resultats Es varen fer més de...

Flor 2013

Projecte Flor La criobiòpsia permet extreure mostres de teixit en estat congelat, la qual cosa n’evita el deteriorament i en facilita un estudi anatomopatològic més acurat. L’aparell de criobiòpsia és lliurat al Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Arnau...
Flor 2012

Flor 2012

Projecte Flor Adquisició d’un programa informàtic que permetrà marcar amb precisió i seguretat les zones afectades per al seu tractament amb l’accelerador. Resultats Es varen fer 16.000 flors i es va dotar un fons de 30.000 € per a aquest software. Sensibilització...