Flor 2013

Projecte Flor

La criobiòpsia permet extreure mostres de teixit en estat congelat, la qual cosa n’evita el deteriorament i en facilita un estudi anatomopatològic més acurat.

L’aparell de criobiòpsia és lliurat al Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Resultats

Es varen fer 16.000 flors i es va dotar un fons de 30.000 € per a l’adquisició d’una criosonda per a la obtenció de mostres de teixit pulmonar congelades.

Sensibilització

El millor tractament comença amb el millor diagnòstic. El càncer el conformen unes dues-centes malalties i cada persona respon de manera diferent als tractaments existents. Millorar la qualitat de la biòpsia ens avança cap a la medicina personalitzada.

Flor 2012

Flor 2012

Projecte Flor

Adquisició d’un programa informàtic que permetrà marcar amb precisió i seguretat les zones afectades per al seu tractament amb l’accelerador.

Resultats

Es varen fer 16.000 flors i es va dotar un fons de 30.000 € per a aquest software.

Sensibilització

Coincidint amb la instal·lació d’un nou accelerador al Servei de Radioteràpia a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, l’Oncolliga s’afegeix i participa en la millora d’equipaments. En tractaments de radioteràpia és de vital importància irradiar les parts afectades pel tumor  i evitar estructures i òrgans veïns sans.

Flor 2011

Flor 2011

Projecte Flor

Obrir una línia d’investigació sobre dos fàrmacs que sinèrgicament haurien d’actuar sobre el creixement i la dispersió tumoral del melanoma.

Resultats

Es varen fer 16.000 flors i es va dotar d’un fons de 30.000 € per a l’estudi de dos fàrmacs per combatre el melanoma.

Sensibilització

La malignitat d’un tumor es mesura en part per la seva capacitat de metàstasi. Investigar aquesta particularitat cel·lular ens portarà cap al camí del guariment. Mantenir nivells alts de recerca és cosa de tots, no només d’investigadors.

Flor 2010

Flor 2010

Projecte Flor

Ajudar les famílies que com a conseqüència del càncer infantil es veuen obligades a desplaçar-se llargues temporades a Barcelona per seguir tractaments en hospitals de referència.

Resultats

Es varen fer 16.000 flors i es va fer una donació de 30.000€ a la casa del Xuklis d’acollida a famílies afectades.

Sensibilització

El càncer infantil presenta, a banda de la gravetat pròpia del tumor en un infant, una problemàtica social que fa trontollar tota l’estructura familiar i l’entorn proper al pacient.

Flor 2009

Projecte Flor

Adquisició d’un làser Holmium per al tractament de tumors ubicats en zones inaccessibles i sensibles.

Resultats

Es varen fer 16.000 flors i es va adquirir un aparell LASER HOLMIUM que es va cedir al Servei d’Urologia.

Sensibilització

Quan el càncer afecta òrgans vitals, la precisió quirúrgica  marca la diferència en la qualitat de vida que esdevindrà. En el càncer renal un mal abordatge quirúrgic pot malmetre la funció renal i obligar a fer diàlisi de per vida.

Flor 2008

Projecte Flor

Adquirir un aparell de radiologia digital “Faxitron MX 20” per validar la qualitat de la biòpsia en el mateix moment de la punció.

Resultats

Es varen fer 15.000 flors i es va dotar d’un FAXITRON MX-20 de radiologia digital el Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

Sensibilització

El procés diagnòstic en el càncer de mama pot ser llarg, repetitiu, molest i a voltes dolorós. Millorar la seva eficiència repercuteix en el confort i la confiança de la persona afectada.

Garantir el diagnòstic al 100% en una sola punció és l’objectiu a assolir.