Flor 2013

Projecte Flor La criobiòpsia permet extreure mostres de teixit en estat congelat, la qual cosa n’evita el deteriorament i en facilita un estudi anatomopatològic més acurat. L’aparell de criobiòpsia és lliurat al Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Arnau...
Flor 2012

Flor 2012

Projecte Flor Adquisició d’un programa informàtic que permetrà marcar amb precisió i seguretat les zones afectades per al seu tractament amb l’accelerador. Resultats Es varen fer 16.000 flors i es va dotar un fons de 30.000 € per a aquest software. Sensibilització...
Flor 2011

Flor 2011

Projecte Flor Obrir una línia d’investigació sobre dos fàrmacs que sinèrgicament haurien d’actuar sobre el creixement i la dispersió tumoral del melanoma. Resultats Es varen fer 16.000 flors i es va dotar d’un fons de 30.000 € per a l’estudi de dos fàrmacs per...
Flor 2010

Flor 2010

Projecte Flor Ajudar les famílies que com a conseqüència del càncer infantil es veuen obligades a desplaçar-se llargues temporades a Barcelona per seguir tractaments en hospitals de referència. Resultats Es varen fer 16.000 flors i es va fer una donació de 30.000 € a...

Flor 2009

Projecte Flor Adquisició d’un làser Holmium per al tractament de tumors ubicats en zones inaccessibles i sensibles. Resultats Es varen fer 16.000 flors i es va adquirir un aparell LASER HOLMIUM que es va cedir al Servei d’Urologia. Sensibilització Quan el càncer...

Flor 2008

Projecte Flor Adquirir un aparell de radiologia digital “Faxitron MX 20” per validar la qualitat de la biòpsia en el mateix moment de la punció. Resultats Es varen fer 15.000 flors i es va dotar d’un FAXITRON MX-20 de radiologia digital el Servei d’Anatomia Patològica...