Projecte Flor: “Una flor per a un projecte”

Flor 2019

Amb la recent actualització de la WEB, s’ha endegat una nova manera de informar i incentivar la participació de ciutadana. Ara el “La campanya una flor per a un projecte” disposa dels instruments de la xarxa social per opinar i incidir en els projectes que planteja ONCOLLIGA LLEIDA. El projecte 2019 cerca sensibilitzar sobre l’acompanyament, el confort i l’escolta del pacient diagnosticat de càncer.

Projecte Flor 2019

Flor 2018

La renovació d'equips per al diagnòstic i seguiment de lesions cutànies sospitoses ha estat un dels objectes de la campanya 2018 d'"Una flor per a un projecte". S'ha renovat l'equip escàner digital de pell adquirit amb la campanya 2006 (Veieu Una flor per a un projecte 2006) .
U altre dels projectes finançats amb la flor 2018 ha estat l'equip d'ecografia digital portàtil per a localitzar tumors de pit, amb la pacient al quiròfan. L'objectiu és assegurar identificar el tumor abans d'incidir quirúrgicament.

Flor 2017

“Llits a domicili”, un programa de cessió de llits articulats elèctrics dotats de matalassos anti-nafres. Els llits augmenten la comoditat del malalt, n’evita la formació de úlceres i també aporten comoditat al familiar que  té cura del pacient alhora de mobilitzar-lo.

Flor 2016

Dotar el servei de digestiu de l’hospital universitari Arnau de Vilanova de Lleida d’un vídeo processador pel tractament d’imatges en el càncer de colon.

Flor 2015

Dotar d’eines que previnguin l’hemorràgia pulmonar en el tractament d’aquests tumors; com és un bisturí elèctric amb coagulador d’argó plasma.

Flor 2014

La tecnologia permet l’anàlisi de l’ADN i diferenciar les característiques moleculars dels  tumors. Detectar les  alteracions que actuen sobre la resposta de cada pacient als diferents tractaments millora el pronòstic.

Flor 2013

La criobiòpsia permet extreure mostres de teixit en estat congelat, la qual cosa n’evita el deteriorament i en facilita un estudi anatomo-patològic més acurat.

Flor 2012

Adquisició d’un programa informàtic que permetrà marcar amb precisió i seguretat les zones afectades per al seu tractament amb l’accelerador.

Flor 2011

Obrir una línia d’investigació sobre dos fàrmacs que sinèrgicament haurien d'actuar sobre el creixement i la dispersió tumoral del melanoma.

Flor 2010

Ajudar a les famílies que com a conseqüència del càncer infantil es veuen obligats a desplaçar-se llargues temporades a Barcelona per a seguir tractaments en hospitals de referència.

Flor 2009

Adquisició d’un làser Holmium per al tractament de tumors ubicats en zones inaccessibles i sensibles.

Flor 2008

Adquirir un aparell de radiologia digital "Faxitron MX 20" per a validar la qualitat de la biòpsia en el mateix moment de la punció.

Flor 2007

Dotar al servei de pneumologia d’una ultrasonografia incorporat al broncoscopi que permeti la localització de les lesions tumorals petites i distals.

Flor 2006

Dotar al servei de dermatologia d’un escàner digital que facilita el diagnòstic i seguiment de lesions tumorals a la pell.

Flor 2005

Dotar d’un fons econòmic per a cobrir les despeses d’eventuals estades en un hotel de Lleida ciutat per aquelles famílies que vinguin de fora ciutat i requereixin aquest servei.

Flor 2004

Dotar al servei de digestiu de l’hospital universitari Arnau de Vilanova d’un electro-coagulador d’argó plasma per al tractament de lesions planes premalignes.

Flor 2003

“Crear una unitat de fisioteràpia per a tractar el limfedema”. Una unitat per donar servei ambulatori de pacients afectades d’aquest efecte secundari.

Flor 2002

“Llits a domicili”, un programa de cessió de llits articulats elèctrics dotats de matalassos anti-nafres. Els llits augmenten la comoditat del malalt, n’evita la formació de úlceres i també aporten comoditat al familiar que  té cura del pacient alhora de mobilitzar-lo.